Umělecké kovářství-šindelářství

tradiční zpracování dřeva a kovu

Šindelářství

Výroba

Štípaná šindel se vyrábí z pomalu rostoucích stromů s hustýni letokruhy, které je káceno v zimě. Šindel vyrobená z takovéhoto dřeva se vykazuje největší životností. Naštípaný šindel se nechá cca. 3 měsíce přirozeně proschnout, poté se impregnuje.
Je třeba rozlišovat mezi šindelem štípaným a řezaným, při štípání dělení probíhá přirozeně po směru vláken, které zůstávají neporušeny a dřevo má větší životnost. Další přednost štípání je tvarová rezistence.

Pokládka

Provádíme pokládku jednoduchou nebo dvojitou na latě nebo prkenné bednění (vhodnější ještě přelaťovat kvůli provětrávání střechy odspod). Běžná délka šindele je 30,40, 50, 60 cm , šíře 5 až 13 cm. K montáži používáme pokud možno (u dvojitého krytí) obyčejné hřebíky, jejichž hlavičky jsou vždy překryty svrchní řadou. Během času dojde k mírné korozi povrchu hřebu a tím i jeho lepšímu spojení se dřevem, při použití pokovených nebo měděných hřebů, zůstává povrch "mastný" a při práci dřeva prokluzuje.  Před pokládkou střechy pro půdní byty doporučujeme montáž difusní folie pod šindelovou krytinu.

Doporučuje se krytinu po cca 2 letech, kdy dojde k povrchovému otevření dřeva do hloubi asi 1mm znovu naimpregnovat lněnou napouštěcí fermeží,